Pobles abandonats Les restes de poblament no només ens parlen de com funcionava un determinat territori en una època concreta, també ens expliquen quines parts d’aquesta societat no han funcionat, quins elements han fracassat i quines van ser les causes que van portar al despoblament. L’observació i anàlisi d’aquests indrets, en les seves múltiples formes com a entitats de població, ens permet veure realment com es va construir aquella societat i de què està feta. L’objectiu és, per tant, pal·liar els efectes del despoblament, aprofitar les dinàmiques i el coneixement de cada zona, fer-ne una anàlisi i potenciar allò que pot optimitzar una distribució més eficient de les persones i dels recursos dels diferents territoris.
Plegar Cercador avançat Netejar cercador