Fullola
T6G7P003
Característiques
Tipus d'assentament
Poble
Protecció i reconeixement
BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional)
Estat de conservació
Dolent (Totalment enderrocat)
Factors deteriorament
Mediambientals, Antròpics
Nivell d’espoliació
Mig
Condició del nucli
Abandonat
Situació actual específica
Tipus d'entitat

Jaciment arqueològic de poblament

Nombre de cases en bon estat o en estat de possible recuperació

Cap.

Nombre de cases enderrocades o en mal estat

Entre 15 i 20 estructures (algunes poc identificables) enderrocades.

Nombre de cases que han estat recuperades / reocupades

Dues cases reaprofitades per al cultiu, cases de treball de camp.

Serveis (aigua-llum-transports, si n’hi ha)

Cap.

Nombre d´habitants en cas d'estar habitat encara

Propietaris dels terrenys conreables: 4-8 habitants.

Descripció

El despoblat de Fullola data del s. XIII i s’abandonà al s. XIX definitivament. Es troba al terme de Tortosa en una plana entre muntanyes assentada en un turó que hi ha just al mig. L’edifici que ordena el territori és la Torre de Fullola, de base circular d’uns 4,5 m de diàmetre i 20 m d’altura. La porta principal se situa a 5 m del terra per qüestions defensives i hi ha una escletxa dividint la torre que amenaça un segur enderrocament. La causa del seu perill és per la maçoneria concentrada i realitzada en un treball vertical. L’església de la Mare de Déu de la Fullola es localitza al costat de la torre i fou construïda entre el s. XI-XIII. Actualment, només queden les parets de tancament i els arcs apuntats, també s’aprecia una pila baptismal de pedra massissa.

Context històric i factors de despoblament
Origen assentament ÈPOCA BAIX-MEDIEVAL
1208 / 1863 destrucció, abandonament, relleu

Observacions

La primera notícia documental de la zona fou quan el rei Jaume I atorga la carta de població de Fullola que estava sota territori dels Montcada a Pere Nebot, entre els anys 1208-1216, passant d'origen feudal a domini reial. Aquesta informació ens indica que el seu origen és anterior a la data de referència, però les característiques arqueològiques i arquitectòniques de la torre i l'església que semblen ser contemporànies, ens indiquen que en efecte és d'època baix-medieval. El motiu d'abandonament a partir del s. XIX, tot i que no es pot confirmar empíricament, fou a causa d'una acció antròpica d'atac, ja que és un una fortalesa i un lloc segurament de constants conflictes. No obstant això, se sap que l'església va ser definitivament abandonada l'any 1867. El despoblat de Fullola és considerat un jaciment arqueològic i BCIN per l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Cal afegir, que durant el s. XX va haver-hi un petit conflicte sobre si el terme pertanyia de Tortosa (com la tradició dictava) o per proximitat al Perelló. Finalment, pertany al municipi i capital de comarca de Tortosa. La torre i l'església són els símbols de les restes del despoblat de Fullola, i aquests ens poden ajudar a datar el nucli antic gràcies a la seva construcció i, en el cas de l'església, els arcs apuntats que resten com a esquelet de l'edifici. Tanmateix, la capa vegetal empitjora el deteriorament i llur mal estat de conservació. La torre és declarada BCIN com a monument històric. És clarament una fortalesa, no només pel que significa, sinó per l'entrada a 5 metres d'alçada que servia per restringir el pas al possible enemic. Allí doncs, és on devien guardar les provisions i fer funció de refugi per als habitants en cas d'atac. Com és una torre esvelta com hem indicat en les seves mesures i no té una maçoneria molt acurada, presenta un perill d'enderrocament si no s'actua immediatament. Per contra, l'església de la Mare de Déu de la Fullola demostra una tècnica arquitectònica consistent reflectida en els tres arcs apuntats visibles que sostenien el sostre. Es veu com al costat del que sembla ser l'entada principal (també amb arc de mig punt) hi ha unes escales que dirigeixen a un camí que porta fins aquesta. També hi ha un compartiment adossat a l'església, una possible entrada o lloc de custòdia. En referència a les cases, aquestes que s'articulen al voltant de la torre seguint el desnivell del monticle central de la vall, tot i que presenten uns murs amples característics d'època medieval fets de pedra i argamassa, estan cobertes per enderroc, terra i restes vegetals. A més, hi ha algunes cases allunyades relativament del nucli que estan també abandonades, o en el cas de dues, restaurades. Una casa en particular encara se li pot veure un arc apuntat que fa funció d'aixopluc actualment. A causa que les terres del voltant del despoblat es troben en conreu majoritàriament d'oliveres, són habitades pels propietaris de les terres com a casa rural. En conclusió, la manca d'un estudi en profunditat fa que hi hagi un buit pel que fa a la seva cronologia i dades sobre els habitants que hi van viure. Escau, doncs, una intervenció arqueològica per treure al descobert totes les estructures, una restauració adient als monuments i un reconeixement de la zona per veure l'extensió original del nucli antic de Fullola.

Bibliografia / Webgrafia / Audiovisuals
Localització
Territori Tarragona
Comarca Baix Ebre
Municipi Tortosa
Estat / Situació actual Dolent
Coordenades GPS + UTM 40.86400443136175 - 0.6457868103027398
Altitud 329
Com arribar?

Presenta un difícil accés. Es localitza a uns 7 km del Perelló i uns 12 km de Tortosa. Cal prendre l'antiga carretera de Tortosa al Perelló, pel Coll de l'Alba. A 10 km del Perelló cal agafar una bifurcació, seguint pel barranc de la Fullola fins a arribar a una altra bifurcació on s'haurà de prendre el camí que creua el barranc i es continua fins a veure la torre de la Fullola.

Imatges Ortofotomapes (abans i ara) aèria Mapa topogràfic