Colònia Alcanís, Rosselló - El Segrià
T6G7P009
Característiques
Tipus d'assentament
Colònia industrial
Protecció i reconeixement
BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)
Estat de conservació
Regular (Parcialment enderrocat)
Factors deteriorament
Antròpics
Nivell d’espoliació
Alt
Condició del nucli
Nucli viu
Situació actual específica
Tipus d'entitat

Entitat de població absorbida per una entitat més àmplia

Nombre de cases en bon estat o en estat de possible recuperació

Les 17 existents.

Nombre de cases enderrocades o en mal estat

Totes les dels treballadors han estat enderrocades.

Nombre de cases que han estat recuperades / reocupades

Totes, sigui com a residència habitual o com a segona residència, però de les cases dels obrers de la colònia ja no en queda res.

Serveis (aigua-llum-transports, si n’hi ha)

Disposa de tots els serveis.

Nombre d´habitants en cas d'estar habitat encara

9 famílies hi viuen sempre, els altres ho tenen com a segona residència.

Descripció

La Colònia Alcanís és una antiga colònia tèxtil situada a Rosselló, al Segrià. Pel que fa al seu estat de conservació, actualment es troben encara diverses estructures contemporànies de l'activitat tèxtil: la casa de l'amo, l'església, una casa gran i part de la fàbrica originària. Al contrari, de les cases dels obrers que varen venir als anys 70 a treballar a la fàbrica no en queda res, ja que van ser enderrocades. Tanmateix, la fàbrica es va subhastar per parts a diferents empreses i l'entorn de la fàbrica s'ha volgut "naturalitzar", on hi ha un parc i un altre espai on s'hi ha habilitat un frontó. Cronològicament Alkanís comptava el 1789 - 1790 amb un molí fariner, i posteriorment a finals de segle XIX, el 1892, es va convertir en una colònia de filatures que tingué continuïtat passant per diverses mans, diverses empreses i reformes fins a finals del segle XX. Als anys 70, un veí comenta que va arribar-hi molta gent per treballar a la fàbrica tèxtil i es van instal·lar a la colònia, com també anaren a Alfarràs i a Alguaire on també n'hi havia. Segons el veí amb qui es va parlar, a la fàbrica tèxtil d'Alkanís van arribar a treballar-hi 350 persones, és a dir un nombre molt important de persones.

Context històric i factors de despoblament
Origen assentament ÈPOCA MODERNA
Observacions

La colònia Alkanís, com a colònia tèxtil no es troba abandonada, ja que hi continua vivint gent des de l'època industrial, tant persones que hi viuen durant tot l'any com gent que hi té la segona residència, tot i que evidentment ara hi queden pocs habitants. Actualment ja se li està donant un nou ús al lloc, on a més de les cases, hi ha un parc-jardí i s’ha habilitat l'espai que rodeja la casa de l'amo, és a dir, qui era el propietari de la colònia tèxtil. Amb el pas dels anys, la mecanització de les fàbriques de filatures va fer que la gent que havia vingut a treballar es veiessin obligats a marxar a un altre lloc. Com s’ha comentat, el que era la colònia tèxtil està reformat i actualment forma part de diverses empreses, però molta gent ha emigrat, ja que el seu retrocés ha anat molt lligat a la seva evolució demogràfica. Per altra banda, és una llàstima que no en quedi res del que eren les cases dels treballadors, ja que s’hagués pogut veure quina mena de cases eren, per fer una idea de les condicions de vida de l'època i fer un contrast amb la casa del propietari, mostrant la jerarquia econòmica.

Bibliografia / Webgrafia / Audiovisuals
Localització
Territori Lleida
Comarca Segrià
Municipi Rosselló
Estat / Situació actual Bo
Coordenades GPS + UTM 41.70274 - 0.60168
Altitud 252
Com arribar?

Sortint de Lleida en direcció a Alfarràs, just a l'última rotonda del municipi de Rosselló, es troba indicat a la dreta: "Polígon Alkanís", que denota que a part de ser una antiga colònia s'hi han instal·lat diverses empreses.

Imatges Ortofotomapes (abans i ara) aèria Mapa topogràfic